Cloud VPS

Cloud Server ổ cứng SSD, tốc độ Raid10, Không giới hạn băng thông. Đặc biệt được tặng mẫu Website.
Gói A

Gói A

SSD Storage: 20 GB
RAM - DDR4: 1 GB
CPU: 1 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
249.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói B

Gói B

SSD Storage: 40 GB
RAM - DDR4: 2 GB
CPU: 2 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
549.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói C

Gói C

SSD Storage: 60 GB
RAM - DDR4: 4 GB
CPU: 4 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
949.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói D

Gói D

SSD Storage: 80 GB
RAM - DDR4: 8 GB
CPU: 6 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
1.490.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói E

Gói E

SSD Storage: 120 GB
RAM - DDR4: 12 GB
CPU: 8 Core
Tốc độ mạng: 200 Mb/s
Băng thông: Không giới hạn
DirectAdmin: Bản miễn phí
2.490.000₫/Tháng
Đăng ký
0908080824