Cloud VPS

Cloud Server ổ cứng SSD, tốc độ Raid10, Không giới hạn băng thông. Đặc biệt được tặng mẫu Website.
Gói A

Gói A

CPU: 1 Core
RAM - DDR4: 1GB
SSD: 10GB + 10GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
249.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói B

Gói B

CPU: 2 Core
RAM - DDR4: 2GB
SSD: 20GB + 20GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
549.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói C

Gói C

CPU: 4 Core
RAM - DDR4: 4GB
SSD: 30GB + 30GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
949.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói D

Gói D

CPU: 6 Core
RAM - DDR4: 8GB
SSD: 40GB + 60GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
1.490.000₫/Tháng
Đăng ký
Gói E

Gói E

CPU: 8 Core
RAM - DDR4: 12GB
SSD: 50GB + 70GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
2.490.000₫/Tháng
Đăng ký
0908080824