SYMANTEC
Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

SYMANTEC SECURE SITE

9.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):7075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE WILDCARD

45.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website và tất cả tên miền phụ
 • bảo mật thêm websites (SANs):Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE WITH EV

19.500.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):17.075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE PRO

19.300.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):17.075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV

28.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm websites (SANs):25.085.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Đăng ký
symatecfeature.jpg

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT