BẢO MẬT SYMATEC SSL CHO WEBSITE

SYMANTEC SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

 

SYMANTEC SECURE SITE

9.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):7075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE WILDCARD

45.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website và tất cả tên miền phụ
 • bảo mật thêm websites (SANs):Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE WITH EV

19.500.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):17.075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE PRO

19.300.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,500,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):17.075.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV

28.000.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm websites (SANs):25.085.000vnđ/năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED