CÁC GÓI CLOUD HOSTING WORDPRESS

CLOUD WP1

49.000vnd/tháng
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 10 GB
 • Địa chỉ email 10
 • Website 1
 • Bảo mật website (SSL) Không
Đăng ký

CLOUD WP2

89.000vnd/tháng
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông 18 GB
 • Địa chỉ email 20
 • Website 1
 • Bảo mật website (SSL) 1
Đăng ký

CLOUD WP3

129.000vnd/tháng
 • Dung lượng 1500 MB
 • Băng thông 30 GB
 • Địa chỉ email 30
 • Website 1
 • Bảo mật website (SSL) 1
Đăng ký

CLOUD WP4

169.000vnd/tháng
 • Dung lượng 2000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email 50
 • Website 2
 • Bảo mật website (SSL) 2
Đăng ký

CLOUD WP5

269.000vnd/tháng
 • Dung lượng 3500 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email Không giới hạn
 • Website 3
 • Bảo mật website (SSL) 3
Đăng ký

CLOUD WP6

369.000vnd/tháng
 • Dung lượng 8000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email Không giới hạn
 • Website 5
 • Bảo mật website (SSL) 5
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT