CÁC GÓI CLOUD HOSTING WINDOW

CLOUD HOST WIN 1

36.000vnd/tháng
 • Dung lượng 300 MB
 • Băng thông 5 GB
 • Địa chỉ email 10
 • Website 1
Đăng ký

CLOUD HOST WIN 2

63.000vnd/tháng
 • Dung lượng 750 MB
 • Băng thông 15 GB
 • Địa chỉ email 15
 • Website 1
Đăng ký

CLOUD HOST WIN 3

90.000vnd/tháng
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email 25
 • Website 1
Đăng ký

CLOUD HOST WIN 4

135.000vnd/tháng
 • Dung lượng 1400 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email 40
 • Website 2
Đăng ký

CLOUD HOST WIN 5

230.000vnd/tháng
 • Dung lượng 3000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email Không giới hạn
 • Website 4
Đăng ký

CLOUD HOST WIN 6

400.000vnd/tháng
 • Dung lượng 7000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ email Không giới hạn
 • Website 61
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT