HOSTING RESELLER

GDS-Hosting 01

2,500,000vnd/tháng
 • 01xIntel®Xeon®E5645
 • 6 Cores
 • 12 Threads
 • 32GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 2TB SATA
 • 1 IP Address
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

GDS-Hosting 02

2,900,000vnd/tháng
 • 01xIntel®Xeon®E5645
 • 6 Cores
 • 12 Threads
 • 64GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 2TB SATA
 • 1 IP Address
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

GDS-Hosting 03

3,500,000vnd/tháng
 • 01xIntel®Xeon®E5645
 • 6 Cores
 • 12 Threads
 • 96GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 2TB SATA
 • 1 IP Address
 • 200Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

GDS-Hosting 04

3,800,000vnd/tháng
 • 02xIntel®Xeon®E5645
 • 12 Cores
 • 24 Threads
 • 96GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 2TB SATA
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

GDS-Hosting 05

4,200,000vnd/tháng
 • 02xIntel®Xeon®E5645
 • 12 Cores
 • 24 Threads
 • 96GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 4TB SATA
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT