THUÊ CLOUD HOSTING

CÁC GÓI CLOUD HOSTING
(Hosting là gì)

HOSTING 01

40,000vnd/tháng
 • Disk Space: 512 MB
 • Main Domain: 1
 • Addon Domain: 1
 • Unlimited Bandwidth
 • Support 24/7
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

HOSTING 02

80,000vnd/tháng
 • Disk Space: 1GB
 • Main Domain: 1
 • Addon Domain: 2
 • Unlimited Bandwidth
 • Support 24/7
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

HOSTING 03

120,000vnd/tháng
 • Disk Space: 2GB
 • Main Domain: 1
 • Addon Domain: 3
 • Unlimited Bandwidth
 • Support 24/7
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

HOSTING VIP

160,000vnd/tháng
 • Disk Space: 3GB
 • Main Domain: 1
 • Addon Domain: 5
 • Unlimited Bandwidth
 • Support 24/7
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED