CÁC GÓI HOSTING LINUX
(Hosting là gì)

HOST LINUX 01

36.000vnd/tháng
 • 512MB Disk
 • Unlimited Traffic
 • 1 Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited FTP/MySQL Account
 • Support 24/7
Đăng ký

HOST LINUX 02

90.000vnd/tháng
 • 1024MB Disk
 • Unlimited Traffic
 • 2 Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited FTP/MySQL Account
 • Support 24/7
Đăng ký

HOST LINUX 03

162.000vnd/tháng
 • 2048MB Disk
 • Unlimited Traffic
 • 3 Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited FTP/MySQL Account
 • Support 24/7
Đăng ký

HOST LINUX VIP

270.000vnd/tháng
 • 2560MB Disk
 • Unlimited Traffic
 • 4 Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited FTP/MySQL Account
 • Support 24/7
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT