WEBSITE - THANH TOÁN 1 LẦN- GIAO CODE

(BẠN CHƯA CÓ KỸ NĂNG? CHƯA SẮP XẾP ĐƯỢC THỜI GIAN? KHÔNG CẦN ĐẦU TƯ NHIỀU TIỀN?
GDSS SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN TẠO MỘT TRANG WEB CHUYÊN NGHIỆP).


KHỞI NGHIỆP

3.300.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH THAY ĐỔI
 • THÔNG TIN TỪ MẪU CÓ SẴN
 • 500 bài viết sản phẩm
 • 512mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng tháng - Có
 • Tên miền quốc tế- Không
 • 20 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 1 banner thiết kế lần đầu
 • Emails theo domain - Không
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - không
Đăng ký

TĂNG TỐC

5.700.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH CHỈNH SỬA
 • THEO YÊU CẦU TỪ MẪU CÓ SẴN
 • 1000 bài viết sản phẩm
 • 1024mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng tuần - Có
 • 1 tên miền quốc tế - Có
 • 50 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 3 banners thiết kế lần đầu
 • 25 Emails theo domain - Có
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - Có
Đăng ký

THÀNH CÔNG

8.100.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH THIẾT KẾ
 • THEO YÊU CẦU NÂNG CAO
 • Không giới hạn bài viết
 • 2048 mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng ngày - Có
 • 2 tên miền quốc tế - Có
 • 80 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 6 banners thiết kế lần đầu
 • 25+ Emails theo domain - Có
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - Có
Đăng ký
WEBSITE - THANH TOÁN THEO 1 NĂM - 3 NĂM
(không giao code)

KHỞI NGHIỆP

159.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH THAY ĐỔI
 • THÔNG TIN TỪ MẪU CÓ SẴN
 • 119.000vnd/tháng(thanh toán 3 năm)
 • 500 bài viết sản phẩm
 • 512mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng tháng - Có
 • Tên miền quốc tế- Không
 • 20 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 1 banner thiết kế lần đầu
 • Emails theo domain - Không
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - không
Đăng ký

TĂNG TỐC

259.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH CHỈNH SỬA
 • THEO YÊU CẦU TỪ MẪU CÓ SẴN
 • 219.000vnd/tháng(thanh toán 3 năm)
 • 1000 bài viết sản phẩm
 • 1024mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng tuần - Có
 • 1 tên miền quốc tế - Có
 • 50 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 3 banners thiết kế lần đầu
 • 25 Emails theo domain - Có
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - Có
Đăng ký

THÀNH CÔNG

359.000
 • HỖ TRỢ KHÁCH THIẾT KẾ
 • THEO YÊU CẦU NÂNG CAO
 • 319.000vnd/tháng(thanh toán 3 năm)
 • Không giới hạn bài viết
 • 1536mb SSD hosting - Có
 • Sao lưu hàng ngày - Có
 • 2 tên miền quốc tế - Có
 • 80 đơn vị nhập liệu đầu tiên
 • 6 banners thiết kế lần đầu
 • 25+ Emails theo domain - Có
 • Chống tấn công - Có
 • Bảo mật SSL - Có
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED