DEDICATED SERVERS

GDS-GAME 01

2,500,000vnd/tháng
 • 01xIntel®Xeon®E5645
 • 6 Cores
 • 12 Threads
 • 16GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 250GB SSD
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall NO
Đăng ký

GDS-GAME 02

2,900,000vnd/tháng
 • 01xIntel®Xeon®E5645
 • 6 Cores
 • 12 Threads
 • 32GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 250GB SSD
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall NO
Đăng ký

GDS-GAME 03

3,500,000vnd/tháng
 • 02xIntel®Xeon®E5645
 • 12 Cores
 • 24 Threads
 • 48GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 500GB SSD
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall NO
Đăng ký

GDS-GAME 04

3,800,000vnd/tháng
 • 02xIntel®Xeon®E5645
 • 12 Cores
 • 24 Threads
 • 64GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 500GB SSD
 • 1 IP Address
 • 300Mbps Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

GDS-GAME 05

4,200,000vnd/tháng
 • 02xIntel®Xeon®E5645
 • 12 Cores
 • 24 Threads
 • 96GB DDR3 ECC Memory
 • 02 x 500GB SSD
 • 1 IP Address
 • 500Mbps Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT