THUÊ MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG

SERVER 01

2,500,000vnd/tháng
 • 01 x Intel® Xeon® X5650
 • 6 Cores 12 Threads
 • 24 GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 250 GB SSD
 • Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

SERVER 02

3,000,000vnd/tháng
 • 02 x Intel® Xeon® X5650
 • 12 Cores 24 Threads
 • 32 GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 250 GB SSD
 • Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

SERVER 03

3,500,000vnd/tháng
 • 02 x Intel® Xeon® X5650
 • 12 Cores 24 Threads
 • 48 GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 250 GB SSD
 • Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

SERVER VIP

4,000,000vnd/tháng
 • 02 x Intel® Xeon® X5650
 • 12 Cores 24 Threads
 • 64 GB DDR3 ECC Memory
 • 01 x 500 GB SSD
 • Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED