BẢO MẬT COMODO SSL CHO WEBSITE

COMODO SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

 

COMODO BASIC POSITIVE SSL

225.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $10,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cơ bản
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

COMODO STANDARD SSL UCC

2.800.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $250,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm 2 websites miễn phí
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

COMODO PREMIUM WILDCARD

5.765.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $250,000
 • bảo mật 1 website và tất cả tên miền phụ
 • bảo mật thêm website (SANs):Không
 • Độ tin cậy: Mạnh mẽ
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Đăng ký

COMODO SSL WILDCARD

4.160.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $250,000
 • bảo mật 1 website và tất cả tên miền phụ
 • bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

COMODO BASIC POSITIVE SSL

805.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $250,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm websites (SANs):Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký

COMODO PREMIUM WILDCARD

3.060.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm website (SANs):Không
 • Độ tin cậy: Cao Nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Đăng ký

COMODO EV MULTI-DOMAIN SSL

10.630.000vnd/năm
 • chính sách bảo hiển: $1,750,000
 • bảo mật 1 website
 • bảo mật thêm 2 websites (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao Nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh: không
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED