THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

COLOCATION 01

1,500,000vnd/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Network Port: 1 Gbps
 • Số địa chỉ IP: 1
 • Port Nguồn: 450W
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Bandwidth: 100 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
 • Datacenter: Viettel IDC
Đăng ký

COLOCATION 02

1,700,000vnd/tháng
 • Không Gian: Rack 2U
 • Network Port: 1 Gbps
 • Số địa chỉ IP: 1
 • Port Nguồn: 450W
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Bandwidth: 100 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
 • Datacenter: Viettel IDC
Đăng ký

COLOCATION 03

Contactvnd/tháng
 • Không Gian: Rack 24U/42U
 • Network Port: 10 Gbps
 • Số địa chỉ IP: Liên Hệ
 • Port Nguồn: 3KW/6KW
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Bandwidth: 100 Mbps / 8 Mbps
 • Anti DDoS Basic
 • Datacenter: Viettel IDC
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED