BẢNG GIÁ CLOUD VPS
(Cloud vps là gì)

Cloud VPS01

400.000 VND
 • 2 Core
 • 4.096MB Memory
 • 30GB Disk
 • 1 IP Ipaddress
 • 100Mpbs Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

Cloud VPS02

600.000 VND
 • 3 Core
 • 6.144MB Memory
 • 50GB Disk
 • 1 IP Ipaddress
 • 100Mpbs Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

Cloud VPS03

800.000 VND
 • 4 Core
 • 8.192MB Memory
 • 70GB Disk
 • 1 IP Ipaddress
 • 100Mpbs Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

Cloud VPS VIP

1.600.000 VND
 • 8 Core
 • 16.384MB Memory
 • 100GB Disk
 • 1 IP Ipaddress
 • 100Mpbs Network
 • Unlimited Traffic
 • Firewall Support
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT