CHI TIẾT CÁC GÓI TỔNG ĐÀI CLOUD VPBX
(Cloud vpbx là gì)

Cloud VOIP 01

300.000 VND
 • 500.000VND Setting fee
 • 10 Extension
 • 2 Cores
 • 2048MB Memory
 • 30 GB SSD Disk
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

Cloud VOIP 02

450.000 VND
 • 500.000VND Setting fee
 • 20 Extension
 • 2 Cores
 • 3.096MB Memory
 • 50 GB SSD Disk
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

Cloud VOIP 03

600.000 VND
 • 500.000VND Setting fee
 • 30 Extension
 • 4 Cores
 • 4.096MB Memory
 • 70 GB SSD Disk
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

Cloud VOIP VIP

1.000.000 VND
 • 500.000VND Setting fee
 • 50 Extension
 • 8 Cores
 • 6.114MB Memory
 • 100 GB SSD Disk
 • 100Mbps Network
 • Unlimited Traffic
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT