THUÊ CLOUD LÀM MÁY CHỦ TỔNG ĐÀI VOIP

CÁC GÓI MÁY CHỦ TỔNG ĐÀI CLOUD VPBX
(Cloud vpbx là gì)

CLOUD VOIP 01

300,000vnd/tháng
 • 500.000VND Setting fee
 • 100 Extension
 • CPU:1 RAM:1GB SSD:30GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD VOIP 02

600,000vnd/tháng
 • 500.000VND Setting fee
 • 250 Extension
 • CPU:2 RAM:2GB SSD:30GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD VOIP 03

900,000vnd/tháng
 • 500.000VND Setting fee
 • 500 Extension
 • CPU:3 RAM:4GB SSD:50GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD VOIP VIP

1,200,000vnd/tháng
 • 500.000VND Setting fee
 • Unlimit Extensions
 • CPU:4 RAM:6GB SSD:60GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED