THUÊ CLOUD LÀM MÁY CHỦ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

CÁC GÓI CLOUD STORATE
(Cloud storage là gì)

CLOUD-STR 01

300,000vnd/tháng
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 30 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD-STR 02

600,000vnd/tháng
 • CPU: 2 Core
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 40 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD-STR 03

900,000vnd/tháng
 • CPU: 3 Cores
 • RAM: 6 GB
 • SSD: 50 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD-STR VIP

1,200,000vnd/tháng
 • CPU: 4 Core
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 60 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED