CÁC GÓI EMAIL CHUYÊN NGHIỆP
(Cloud email là gì)

EMAIL PRO1

22.000vnd/tháng
 • Server: Chia sẻ
 • Email: 1
 • Dung lượng: 1gb
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
Đăng ký

EMAIL PRO2

50.000vnd/tháng
 • Server: Chia sẻ
 • Email: 5
 • Dung lượng: 5gb
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
Đăng ký

EMAIL PRO3

100.000vnd/tháng
 • Server: Chia sẻ
 • Email: 10
 • Dung lượng: 10gb
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
Đăng ký

EMAIL PRO4

180.000vnd/tháng
 • Server: Chia sẻ
 • Email: 20
 • Dung lượng: 20gb
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
Đăng ký

EMAIL PRO5

350.000vnd/tháng
 • Server: Chia sẻ
 • Email: 40 + 40 free
 • Dung lượng: 40gb + 40gb free
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
Đăng ký

EMAIL PRO6

990.000vnd/tháng
 • Server: Dùng server riêng và 1 IP riêng
 • Email: không giới hạn
 • Dung lượng: 250gb
 • Phí khởi tạo: 300.000 vnđ
Đăng ký

THƯƠNG HIỆU GDSS

GDSS VN CAM KẾT