THUÊ CLOUD SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH

CHI TIẾT CÁC GÓI CLOUD OSS
(Cloud OSS là gì)

CLOUD OSS 01

150,000vnd/tháng
 • CPU: 1
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 30 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD OSS 02

300,000vnd/tháng
 • CPU: 2
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD OSS 03

500,000vnd/tháng
 • CPU: 3
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 60 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký

CLOUD OSS VIP

900,000vnd/tháng
 • CPU: 4
 • RAM: 6 GB
 • SSD: 60 GB
 • Network Port: 1 Gbps
 • Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
 • Anti DDoS Basic
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED